Kroniek - 2012

Februari 9

Lezing door Alexander Konovaloff over de geschiedenis van de Russische immigratie in Leuven vanaf 1921 tot heden.

 

Februari 10-12

Parochieweekend in Chevetogne. Photos by Marina Melnikova.

   

Februari 25

Op 25 februari ontving de parochie de nieuwe Heilige Deuren die in het Klooster van de Heilige Johannes de Doper, Essex, Engeland, geschilderd werden.

Mei 6

Op 6 mei celebreerde Vader Alexander Yavarouski een requiemdienst in de leuvense hoofdbegraafplaats ter ere van 5 russische soldaten die daar begraven werden in 1944.

   

Juli 1 en 22

Lezing door A.Konovaloff en V.Koissin: De Russische gemeenschap van Leuven: 1922 tot heden.

 

juli 22

Op 22 juli feliciteerden de parochianen Vader Alexander naar aanleiding van zijn verjaardag (op 16 juli).

 

juli 29

Van 29 juli t/m 5 augustus, heeft in Wolfskuil Kamp (Nederland) het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp plaatsgevonden, georganieerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). De geestelijke verzorging in handen was van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van onze parochie), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).

Augustus 12

Huwelijk van Rolan en Ekaterina

   

September 12

Op 12 september verdedigde diaken Viktor Yudin zijn doctoraatsproefschrift aan de Universite catholique de Louvain. Het onderwerp van zijn thesis betrof de interpretatie van Augustinus over het middendeel van Plato's Timaeus (41ab) en maakt deel uit van zijn polemiek tegen de neo-platonisten. De algemene conclusie waartoe de doctorandis kwam is de volgende : niettegenstaande de exegese van Augustinus ten overstaan van Tim 41ab een enig en leerrijk stuk, is het vooral een projectie van het christelijke gedachtengoed op Plato's werk.


November 12

Parochiefeest

December 1-6

parochiereis naar Maldon (Engeland). Meer info...

dag 1 2 sm

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru