Kroniek - 2005

Januari 16

V. Alexander Yavarussky : "Symboliek van de priesterlijke Gewaden."

Januari 30

Diaken Alexandre N. Kurjatkin : "Het gebruik van de Prosforas in de Liturgie."

Februari 6

Victor Yudin : "De Geloofsbelijdenis : geschiedenis en huidig gebruik."

Februari 20

Bert Genbrugge : "Weekends van de Orthodoxe Jeugd in Belgie."

Maart 13

Priester-monnik Alexander Sinyakov (Parijs-Brussel) : "Wat de Kerkvaders zeggen over de verbanning van Adam uit het Paradijs."

Maart 20

Victor Yudin : "Zondag van de Orthodoxie". Voorstelling met slide-show.

Maart 27

Sasha Bakker (Amsterdam) : De organisatie van orthodoxe kinderkampen in de zomer.

April 3

V. Alexander Yavarusky : Het Sacrament van de ziekenzalving.

April 10

Francoise Wittig :"Het beleven van de orthodoxie in een gezin."

Mei 1

PASEN.


Augustus 21

Judith Hermans : "Les geven van de Orthodoxe Godsdienst in Belgische scholen."

Augustus 28

Bedevaart naar Gistel

Op 28 Augustus, de dag van de Ontvangenis van de Moeder Gods, zijn de leden van onze parochie op bedevaart naar Gistel geweest. Dit dorp is bekend omdat de relieken van de Heilige Martelares St. Godelieve (+ 1070) er bewaard worden. 

Broeder Bert gidste ons in en rondom de kerk waarin de relieken bewaard worden. De moleben werden opgedragen door Vader Alexander Yavarousky. De parochieleden brachten ook een bezoek aan het Rooms-Katholieke klooster van Gistel, gelegen nabij de plek waar St. Godelieve de marteldood stierf. 

Heilige martelares Sint Godelieve, bid voor ons ! 

September 11

Film "Wonderen in de Orthodoxe Kerk".

Oktober 10

V. Alexander Yavarussky : "Proskomedeia."

Oktober 16

Victor Yudin : "Liturgie van de catechumenen."

Oktober 22

"Europalia-2005"

Op 22 Oktober bezocht een grote groep van onze parochianen de tentoonstelling"Rusland. Van Tsaar tot Keizer"in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Deze tentoonstelling maakte deel uit van "Europalia-2005", dat dit jaar in het teken stond van Rusland en de Russische cultuur. De tentoonstelling omvat unieke ikonen en gegraveerde sculpturen, liturgische voorwerpen, afbeeldingen en andere voorwerpen uit de tijd van voor en nа Peter de Grote. Er waren levendige discussies en verschillende meningen omtrent dit bezoek, maar over het algemeen viel deze tentoonstelling bij iedereen in de smaak.

November 5

Parochiefeest

Apostel en Evangelist Mattheos. Russische ikoon van de 15de eeuw.Het patroonsfeest van de Heilige Apostel en Evangelist Mattheos werd in onze parochie gevierd op Zaterdag 5 November. De feestelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Vladyka Simon, Aartsbisschop van Brussel en Belgie. Hij werd bijgestaan door Vader Alexander Yavarouski en Protodiaken Alexandre Kurjatkin – de clerus van onze kerk - en door de clerus van andere orthodoxe parochies uit Belgie en Nederland. Ook telden we vele gasten uit andere parochies bij de gelovigen en in het koor, dat voor een engelenzang zorgde. 

Na de Liturgie richtte Vladyka Simon een dankwoord aan de gelovigen en onderlijnde speciaal de inspanningen van de leden van de parochie, die dit voormalige leegstaande kerkgebouw hadden omgebouwd tot een volbloed Orthodoxe kerk. De meest onderscheiden parochieleden kregen een speciaal diploma uit handen van Vladyka Simon. Deze werden uitgereikt aan onze koster Luc Osseel, aan secretaris Paul Ivanov, aan lector Victor Yudin, aan de koorlijdster Judith Hermans, aan de koorleden Pieter Delacourt en Bert Genbrugge, aan de kantinevrouw Olga Kasyanenkova en aan Nikolai Sokolov, timmerman van de ikonostase. Wegens zijn grote verdienste in de verheerlijking van de Heilige Orhodoxe Kerk reikte Vladyka eveneens een stola uit aan Victor Yudin, en een pectoraal kruis aan Vader Alexander Yavarouski. Vader Alexander bedankte in zijn speech nadrukkelijk Vladyko Simon voor de vaderlijke zorg die hij altijd voor onze parochie koesterde.

Het feest werd afgesloten met een feestelijke maaltijd die tot stand kwam dankzij de vereende inspanningen van de dames uit onze parochie, die overdadige en overheerlijke schotels klaargemaakt hadden. 


November 23

V. Dominique Verbeke (Gent) : "Liturgie van de gelovigen."

December 11

P.Eggermont (Amsterdam) : "Een bloedige Pasen" - Voorstel van het boek en de Nederlandse vertaling.

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru