Kroniek - 2006

Januari 22

V. Serge Model (Brussel) : "Geschiedenis van de Orthodoxe Kerk in Belgie."

Februari 5

Michael Lomax (Brussel) : "De Orthodoxe Kerk met de ogen van een Westerse man."

Maart 5

Judith Hermans : "Orthodoxe Getuigenis in het Westen – Bischop Joan van Shanghai en San Fransisco, een bijzondere getuigenis."

April 2

Victor Yudin : "De Grote Vasten."

April 22

PASEN

Van 22 op 23 april vierden we de Paaswake of Christus' Heilige Opstanding met onze parochianen in verbondenheid met de hele orthodoxe wereld. De vigilen of de nachtwake begonnen met een lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Om middernacht leidde de priester de gelovigen naar beneden in de Paasprocessie. Al zingend en biddend trokken we door het gebouw naar de grote tuin. Het Kruis en de Icoon van de Opstanding omgeven door kaarsen gingen voorop. Onder het zingen van de Paastropaar gingen we de kerk binnen, onderbroken met de vreudgevolle Paasgroet "Christus is opgestaan!" dat volmondig werd beantwoord met "Hij is waarlijk opgestaan!". Gezien de internationale samenstelling van onze kerk hadden we de eer het Paasevangelie (Johannes 1) te horen in 15 talen. Nadien las onze priester, Vader Alexander, de paasrede voor van de Heilige Johannes Guldenmond (Chrysostomos). Deze woorden blijven doorheen de eeuwen een ijzersterke oproep tot geloof. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie zegende Vader Alexander de Paasbroden, eieren en andere etenswaren. Meer dan honderd gelovigen woonden de dienst bij. Vele bleven helemaal tot het einde en namen deel aan het feestelijk Agapen in de vroege uren. De tafel was rijkelijk gedekt met gerechten die gelovigen speciaal voor deze gelegenheid hadden meegebracht. Christus is waarlijk opgestaan!

Mei 14

Victor Yudin : "De Akathist tot de Moeder Gods."

Mei 28

"Da Vinci Code of over geestelijke blindheid"

Op 28 mei gaf Victor Yudin, lezer in onze parochie, een uiteenzetting over de befaamde Da Vinci Code getiteld waarheid of kauwgom? Het gebeuren ging door in de eetzaal op de benedenverdieping. Daar slechts weinige parochianen het boek hadden gelezen of de film gezien, gaf Victor eerst een presentatie van dit "meesterwerk" met illustratieve slides. Hij besteedde vooral aandacht aan Browns presentatie van de "kerkgeschiedenis" en "theologie". Het tweede deel bestond uit een weerlegging van Browns ideologie. Victor legde een accent op historisch onderzoek, maar toch deed een controversiёel thema als dit enkele sterke reacties ontstaan. Met dank aan Paul Ivanoff die het geheel moedig vertolkte naar het Nederlands!

Juni 18

V. Serge Model (Brussel) : "Orthodoxe Getuigenis in het Westen – Vladiko Basil Krivochein.."

Augustus 27

Victor Yudin : "Orthodoxe Godsdienstles in het Gemeenschapsonderwijs – een praktische gids."

September 10

V. Serge Model (Brussel) : "De Vader Alexander Menj - Christus Getuigenis van onze tijd."

Oktober 29

Victor Yudin : "Twelf Great Feasts of the Orthodox Church."

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru