Kroniek - 2011

Februari 3

Op 3 februari heeft de plechtige opening van het Centrum voor Russische Studies van de K.U.Leuven plaatsgevonden in de Leeszaal van de Centrale Bibliotheek van de Universiteit. De rector van de K.U.Leuven, Prof. dr. Mark Waer, de Minister-president van de Vlaamse Regering Kris Peeters, en de Ambassadeur van de Russische Federatie A.Romanov hebben de verwelkomingtoespraken gegeven.

De inwijding en de zegening van het Centrum gebeurden met begeleiding van ons parochiekoor.

110203 rus centre 1 sm110203 rus centre 2 sm110203 rus centre 3 sm110203 rus centre 4 sm

Februari 7-11

7-11februari: Parochiereis naar het Klooster van de Heilige Johannes de Doper uit Essex, Engeland.


Februari 18-20

Parochieweekend in Chevetogne.
Photos by Filip Smeers :


Maart 13

Zondag van de Orthodoxie in Brussel.


Maart 18

 

Op 18 maart werd protodiaken Alexander Kurjatkin met zijn zestigste verjaardag gevierd. Na de Heilige Liturgie die plaatsvond in de Heilige Nikolas de Wonderdoener Kathedraal in Brussel vereerde Aartsbisschop Simon hem met de medaille van het order van de Heilige Sergius van Radonezh.

In de jaren 2000 was diaken Kurjatkin bijzonder actief in de heropleving van de orthodoxe parochie van Leuven waar hij, in de jaren 60, tezamen met zijn ouders reeds aanwezig was, en zo de banden met de oude parochie kon verwezenlijken.

 

Maart 20

Op 20 maart heeft een Algemene Vergadering van onze Parochie plaatsgevonden met het doel twee nieuwe leden voor de Kerkfabriek te kiezen. De twee nieuwe leden zijn Dorin Cerbu en Nikolaas-Jan Simons.

Maart 27

Op 27 maart, kwamen studenten en leraren van het Leuven Instituut voor Bijbelstudie op bezoek in onze parochie.

April 24

PASEN. Christus is Verrezen! Hij is waarlijk Verrezen!


Mei 8

De Zondag van de Myrondraagsters.


(photos by Artemy Klyachkin)

Mei 28

Parochie raad.

Juli 24

Van 24 juli t/m 6 augustus heeft in Grobbendonk het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp plaatsgevonden, georganieerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). Hoofd kampleiding was wederom Lisette van Duijn, terwijl de geestelijke verzorging in handen was van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van onze parochie), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).Augustus 28

Vader Serge Model in onze parochie.

November 12

Parochiefeest


December 25

Kerstmis

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru