Kroniek - 2010

Januari 17

Op zondag 17 januari celebreerde Vader Serge Model de Goddelijke Liturgie ter vervanging van Vader Alexander, die afwezig was. Nadien gaf Vader Serge Model, een specialist in de westerse orthodoxie, aan de parochianen een lezing over de ‘Belgisch Orthodoxe Missie (1963-1987).’

Januari 31

Op zondag 31 januari werd in de zaal ‘Pavo’ in Heverlee een lezing gegeven over de ‘Relatie tussen de katholieke en orthodoxe kerken’ onder het teken van de ‘Week van de Eenheid onder de Christenen’ die georganiseerd werd door ‘Kerk in Nood.’ De lezing werd gegeven door Pater Thadée Barnas van Chèvetogne, die een jarenlange ervaring heeft in interkerkelijke relaties.

Februari 7

Op zondag 7 februari werd, na de Goddelijke Liturgie, een feesttafel gehouden ter gelegenheid van Vastenavond (Mardi Gras in het frans) in de refter van de parochie. De ingezamelde fondsen zullen worden gestort als hulp voor een orthodoxe parochie die in Haïti zwaar getroffen werd door de aardbeving.

Februari 14

Op zondag 14 februari gaven Victor Yudin en Judith Hermans een spreekbeurt over de Grote Canon van de Heilige Andres van Kreta.

Februari 21

Zondag van de Orthodoxie in Brussel.


April 3

Heilige zaterdag.

April 4

PASEN.


April 5

Zoals gebruikelijk op Paasmaandag, verzamelde de clerus van onze Eparchie in de Heilige Nicolaas de Wonderdoener Kathedraal in Brussels. Na de Heilige Liturgie verhief Aartsbisschop Simon onze rector Alexander Yavarouski tot Aartspriester.

April 10

Op 10 April woonde Victor Yudin een vergadering bij met inwoners van het Vluchtelingenkamp uit Halle waar hij de gelegenheid had onze parochie voor te stellen. Deze vergadering werd georganiseerd in het kader van het Integratieprogramma van de Vlaamse Gemeenschap.

April 11

11 April was de naamdag van Archimandriet Thomas, Higoemen van het Klooster "Moeder Gods Troosteres der Bedroefden" in Pervijze. Op die dag verwelkoomde het Klooster een groot aantal gasten onder wie de pelgrims van onze parochie voorgegaan door Aartspriester Alexander Yavarouski. Op het einde van de Liturgie werd de Paas Artos verdeeld. Na de Eucharistieviering werden een poppentheatervertoning opgevoerd en een feestmaaltijd gegeven in de vergaderzaal van het Klooster. Daaropvolgend reed onze bus ons naar de kust waar wij een aangename wandeling deden en een snack nuttigden op het strand.


April 18

Op 18 April hebben wij de Zondag van de Myrondraagsters gevierd, dag die ook bekend staat als de orthodoxe dag der vrouwen. Met deze gelegenheid schonk Vader Alexander Yavarouski een roos aan iedere vrouw van de parochie. Na de Heilige Liturgie werden alle vrouwen uitgenodigd op een picknick ter hunner ere in de tuin van de parochie. Op diezelfde dag vereerden de parochianen ook Vader Alexander met een ikoon van de Heilige Apostel en Evangelist Mattheos, onze Patroon Heilige naar aanleiding van zijn recente benoeming als Aartspriester.

Mei 8

Op 8 mei celebreerde Vader Alexander Yavarouski een requiemdienst in de leuvense hoofdbegraafplaats ter ere van 5 russische soldaten die daar begraven werden gedurende de Tweede Wereldoorlog : Alexandre Homenko (+25.09.1944), Ivan Hodykov (1899-25.09.1944), Gabie Charcamoulin, Michael Barachov en Dimitri Sywiew. Daarna celebreerde hij nog een dienst in Linden op de begraafplaats van Wassily Jurovlov, een marinier die uit een duits camp ontsnapte, zich dan bij Belgische Weerstand voegde in Groep 34 en in dienst sneuvelde in Oktober 1943. Eeuwige gedachtenis!

Juli 24-31

Van 24 t/m 31 juli heeft in Dronten het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp plaatsgevonden, georganieerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). Het kamp zet sinds 2000 de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen van de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas” voort, die 25 jaar geleden voor het eerst werden gehouden.

Het kamp werd gehouden met de zegen van verschillende Orthodoxe bisschoppen met gemeenschappen in Nederland: Metropoliet Panteleimon van België, Aartsbisschop Simon van Brussel en België/Den Haag en Nederland en Aartsbisschop Gabriël van Comana. Hoofd kampleiding was wederom Lisette van Duijn, terwijl de geestelijke verzorging in handen was van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van de parochie van de h. Mattheos in Leuven), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).

Aan het OZK 2010 namen 50 kinderen en ruim 15 leiders uit Nederland en België deel. Vier van de leiders hadden zelf als kind aan de Orthodoxe kinderkampen/zomerkampen deelgenomen. Het thema — “De Opstanding van Christus” kreeg vorm in catechese, drama, spellen en gesprekken. De tienergroep had elke dag een “rustig uurtje met God” waarin het thema besproken werd aan de hand van filmfragmenten en citaten uit de Schrift, liturgische teksten en literatuur. Twee keer gedurende het kamp werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, waarbij de kinderen zelf zongen, hielpen in het altaar en lazen.

www.archiepiskopia.be
Augustus 22

Op zondag 22 augustus celebreerde Vader Serge Model (Brussel) de Heilige Liturgie in onze kerk ; na de dienst gaf hij een korte bespreking naar aanleiding van de pelgrimstocht in het Heilig Land.

September 21-25

Van 21 tot 25 september brachten Luc Osseel en Nicolas-Jan Simons een bezoek aan het Klooster van de Heilige Johannes de Doper in Essex,Engeland, waar zij de bijna afgewerkte ikonen voor de ikonostase van onze kerk konden bewonderen.

September 26

Op zondag 26 september heeft de doop plaatsgevonden van Polina, dochter van Artem en Ekaterina Klyachkin. Voor het eerst in de geschiedenis van onze parochie werd dit sacrament uitgevoerd gedurende de Liturgie, genoemd Liturgie van het Doopsel.

September

Vanaf September worden de lessen Godsdienst voor kinderen in onze parochie hernomen; Judith Hermans en Igor Luchko staan in voor het onderwijs.

November

Begin november werd de iconostase van onze parochie geplaatst. De iconen werden geschilderd in het Klooster van de Heilige Johannes de Doper uit Essex, Engeland.

November 13

Op 13 november heeft onze parochie haar parochiefeest gevierd. Voor deze speciale gebeurtenis hadden zich niet alleen de parochianen van de Leuvense kerk verzameld, maar waren er ook geovigen en geestelijken uit andere parochies, landen en jurisdicties gekomen. De dienst werd voorgegaan door aartsbisschop Simon van Brussel en België en met hem mee dienden de rector van de parochie, aartspriester Alexander Yavorovskij, hieromonnik Agathangel (Bergen/Mons), priester Georgi Timmer (Brussel), protodiaken Alexander Koerjatkin (Brussel) en de diakens uit Antwerpen v. Dmitrij Jatsoen en v. Artemi Alimarin. In het altaar baden eveneens aartspriester Silouan Osseel en priester Bart d’Huyvetter (beiden van het Patriarchaat Constantinopel).

Deze dag werd ook opgeluisterd door andere gebeurtenissen. Aartspriester Silouan Osseel (parochie Eindhoven, Patriarchaat Constantinopel) schonk aan de parochie een deeltje van de relieken van de heilige Silouan de Athoniet, een heilige die in het bijzonder vereerd wordt door orthodoxe Europeanen. Een ander belangrijk wapenfeit was de wijding van de nieuwe iconostase, een werk van de zusters uit Engeland (klooster in Essex), speciaal ter gelegenheid van het parochiefeest voorafgaand aan deze dienst in de kerk geinstalleerd. En tot slot waren de allerbelangrijkste gebeurtenissen de verrichting van de kleine wijding tot lezer van een van de grondleggers van onze parochie Viktor Joedin en de diakenwijding van lezer Igor Loetsjko.

Na de dienst werd, zoals inmiddels al traditie geworden is, de gasten een feestelijk maal en concert aangeboden.November 22-24

Van 22 tot en met 24 november, heeft in België wederom een bijeenkomst voor orthodoxe jeugd plaatsgevonden, georganiseerd door Orthodoxe Jeugd België. Dit jaar waren er ongeveer 60 deelnemers, bijeengekomen op het terrein van de scoutingbasis "De Kluis", in het bos bij het plaatsje Sint-Joris Weert. Het thema waaromheen de bijeenkomst georganiseerd was, luidde "De Alheilige Drieëenheid in ons leven". Rondom dat thema vonden gebedsdiensten, gespreksronden, symposia en conferenties plaats. Speciaal voor de hoofdvoordracht was de rector van het Theologisch instituut op Kreta, professor Konstantinos Konanidis, uitgenodogd, die niet alleen een interessante voordracht over het centrale thema hield, maar eveneens deelnam aan verschillende gespreksgroepen met de aanwezige jongeren.

Traditiegetrouw konden aan de bijeenkomst parochianen en geestelijken van willekeurig welke parochie in België meedoen, met een leeftijdsgrens van 16 tot en met 35 jaar. Het Patriarchaat Moskou werd vertegenwoordigd door de parochie van de heilige apostel Mattheüs, die zeven personen o.l.v. haar rector naar de bijeenkomst afvaardigde. De leden van de vereniging Orthodoxe Jeugd België verrichten met groot enthousiame, zonder vergoeding en in hun vrije tijd een hoop werk om de Orthodoxie niet alleen binnen de muren van onze kerkgebouwen te laten leven, maar ook in de harten van onze al dan niet van buitenlandse komaf zijnde Belgische jongeren. De organisatoren en deelnemers van de bijeenkomst spraken hun vurige wens uit, dat de geestelijkheid in de toekomst actiever zal deelnemen aan de activiteiten.

Alle drie dagen verliepen in een zeer vriendschappelijke en warme sfeer, al het werk van het forum werd geleid in het Nederlands, het Frans en het Engels. De jongeren hadden niet alleen de mogelijkheid om kennis te maken met lotgenoten naar het geloof en deel te nemen aan de uitzonderlijk aangrijpende gemeenschappelijke gebedsdiensten in de kapel, maar ook om samen te wandelen in het bos, rond het kampvuur met gitaar en liedjes te staan en een worstje gaar te laten worden boven het vuur...

Aan de bijeenkomst leverden ook geestelijken van de Griekse, Roemeense en Servische jurisdicties een bijdrage. Speciale gasten op de bijeenkomst waren metropoliet Panteleimon en bisschop Athenagoras (Patriarchaat van Constantinopel), van wie de laatste op zondag 24 oktober de Goddelijke liturgie celebreerde, met hulp van aartspriester Alexander Yavorovsky (parochie hl. Mattheüs), ter afsluiting van de driedaagse ontmoeting.

Alle informatie over de bijeenkomst em ook over andere activiteiten voor orthodoxe jeugd kunt u vinden op de website ojb-job.blogspot.com.


December 12

Op 12 december werd in Aarschot een requiemdienst voorgedragen ter nagedachtenis van Ekaterina Voronkina die een jaar geleden overleden is.

December 25

Op 25 december, met Kerstmis, heeft Mgr. Simon de heilige liturgie gecelebreerd in onze parochie en Victor Yudin als diaken gewijd. Een grote menigte was aanwezig, waaronder priesters en diakens van verschillende Orthodoxe parochies in België.
Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru