Kroniek - 2007

Maart 18

Alexander Pushkin, achterachterkleinzoon van de beroemde Russische dichter, en zijn vrouw kwamen op bezoek voor een kinderfeestje in onze parochie. Ze zijn de oprichters van de International foundation of A.S.Pushkin. Het kinderfeest werd georganiseerd door de Russische school : de kinderen brachten een voorstelling op gedichten van Pushkin Russische school in Leuven.

Maart 24

Diaken Hildo Bos bezocht onze parochie. Na de dienst gaf Paul Ivanov een kleine catechese over het leven van Maria van Egypte. 

April 8

PASEN ! Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!

Mei 6

Vader Alexander Yavarouski hield een litia op de begraafplaats van de stad Leuven (Hoofdbegraafplaats). Hier werden 4 Russische soldaten begraven tussen 1941 and 1944. Eeuwige Gedachtenis!

Mei 13

Na de Goddelijke Liturgie werd de kleine Alexey Yavarouski, de kleinste spruit van Vader Alexander en Matoesjka Katja gedoopt door Monseigneur Simon, aartsbisschop van België en Brussel.


Juli 29 - Augustus 4

Vader Alexander nam naar jaarlijkse gewoonte, met enkele trouwe parochianen, deel aan het orthodox kinderkamp in Putten (Nederland).

September 8

Een groepje parochianen bezocht het klooster van Asten (Nederland) voor het patroonfeest : de Geboorte van de Moeder Gods.

September 15

Paul Ivanov, onze secretaris, werd 60! Hij was ook in de jaren 70 akoliet in de toenmalige parochie van leuven. Nog Vele Jaren!

Ïàâåë Ïàâëîâè÷ ïåðåâîäèò ïðîïîâåäü î.Àëåêñàíäðàñ î. Àëåêñàíäðîì ßâîðîâñêèìñ Þäèò ÕåðìàíñÏàâåë Ïàâëîâè÷

September 23

Na de Goddelijke Liturgie bespraken de akolieten van onze kerk onder leiding van Vader Alexander enkele praktische punten van de diensten. Paul Ivanof werd uitverkozen tot hoofdakoliet.

September 30

Aartspriester Silouan Osseel, rector van de orthodoxe parochie in Eindhoven (Nederland) bracht een bezoek aan onze parochie. Hij vierde samen met ons de Goddelijke Liturgie en tijdens ons bekende koffie-uurtje gaf hij een uiteenzetting over de Heilige Silouan De Athoniet voor wie hij een bijzondere verering heeft. Vader Silouan bleek zelf ook veel bijzonders te hebben meegemaakt.

Oktober 7

Een groepje jongeren nam deel aan de vergadering van de orthodoxe jeugd in België in Brussel. Orthodox keven in West Europa was een van de gesprekonderwerpen. Daarnaast werden ook OJB-JOB activiteiten geëvalueerd en gepland.

Oktober 14

Na de Liturgie stelde Vader Alexander Yavarouski Vader Stefan Barbu voor aan de parochianen. Vader Stefan is priester in de Roemeense Orthodoxe kerk. Hij studeert aan de K.U.Leuven en zal gedurende deze periode aan onze diensten deelnemen, met de zegen van Vladiko Simon, aartsbisschop van Brussel en België. Naast Roemeens, spreekt Vader Stefan Engels en Frans.

î. Ñòåôàí Áàðáóî. Ñòåôàí Áàðáó

November 1

Een vijftiental parochianen bracht een bezoek aan het klooster in Pervijze voor de gedachtenisdienst voor Svetlana Teslenko, onze Sveta, die 2 jaar geleden overleed.

ß íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî æèâûõ (Ìô. 22:32)

November 4

Na de Liturgie gaf , Judith Hermans, onze koorleidster, een kleine uiteenzetting over het leven van de heilige Serafim van Sarov . Victor Yudin verzorgde de vertaling naar het Russisch. De lezing is een voorbereiding op onze komende parochiefeest (10 november) waarop een reliek van deze heilige naar onze kerk zal worden gebracht.

November 10

Parochie feest

Op zaterdag 10 November, vierde onze parochie haar jaarlijks feest ter ere van de Heilige Apostel en Evangelist Mattheos. Traditioneel werd de Liturgie gecelebreerd door de Hooggeëerde Heer Simon, aartsbisschop van Brussel en België. Er waren heel wat priesters, diakens en leken van andere parochies aanwezig zodat het een feestelijke viering werd!

De Bisschoppelijke Liturgie werd gevolgd door het moleben voor de Heilige Serafim van Sarov. Een deel van zijn relieken waren voor deze gelegenheid door de bisschop meegebracht. Voor de gelegenheid versierde matoejska Ekatherina de icoon van de Heilige met parels en prachtig borduurwerk. Parochianen hadden ook onder leiding van Luc een antiek, houten kappelletje afgewerkt en versierd. 

Na de dienst groette Vladiko Simon de parochianen en gasten.‘Als ik in deze parochie celebreer, doe ik dat met grote vreugde ..,’aldus de bisschop de betreurde niet vaker aanwezig te kunnen zijn. Hij vertelde ook uitgebreid over zijn reizen naar Rusland en het bezoek van de Patriarch Alexis II aan Frankrijk afgelopen oktober. Hij eindigde met de woorden‘Moge de Heer u allen bewaren door de gebeden van de Heilige Apostel Mattheos en de Heilige Serafim van Sarov! Amen!’Vader Alexander Yavarouski dankte de bisschop in naam van de parochie voor zijn warme woorden. 

Zoals al een beetje onze traditie werden de festiviteiten verdergezet met een uitbundige maaltijd bereid door de myrondraagster van onze parochie. Groot en klein nam ook deel aan een concertje onder leiding van onze geliefde handpoppen batoesjka Leonid en matoesjka Pralien. Ze vertelden over de kroniek van onze parochie. Zo begonnen we het 5de jaar van ons bestaan. Dank u, Heer.
November 18

Op 18 November hield de orthodoxe jeugd OJB-JOB in België een bijeenkomst in onze parochie. Na de Liturgie kwamen een tiental actieve leden samen onder leiding van Vader diaken Cyprian (Oecumenisch Patriarchaat). Op het programma stond de organisatie van het jongerenweekend (voorlopig gepland in februari 2008). De OJB-JOB ontmoet dit jaar maandelijks in een andere parochie. De bedoeling is culturele barrières te overbruggen en samen het geloof te beleven. Wil je op de hoogte blijven van de OJB-JOB activiteiten schrijf je dan in op hun mailinglist (highcountries) berche_g(at)hotmail.com

November 25

Op 25 November(nieuwe kalender) viert de orthodoxe kerk de gedachtenis van de  Heilige Katherina, Grootmartelares. Na de dienst feliciteerde Vader Alexander enkele parochianen met hun naamfeest: alle aanwezige Karins en Catering’s. Onze matoesjka Ekatherina was één van hen!

December 6

Op 6 December (nieuwe kalender), viert de orthodoxe kerk de gedachtenis van de Heilige Nicolas van Myra. De volgende dag werd de akathist gebeden en onze parochiaan Nicolaas-Jan gaf een klein feestje voor alle aanwezigen ten gelegenheid van zijn naamfeest. De Nicolas tripel vloeide rijkelijk!

December 25

Op 25 December (nieuwe kalender) vierden we Kerstmis in onze parochie. De Goddelijke Liturgie werd gevolgd door een kinderfeestje (jolka). De kinderen speelden het kerstverhaal zelf na. Ze waren verkleed in engelen, magi, Koning Herodus en andere personages.

Jesaja (Victor Yudin) and Salomea (Judith Hermans) :-)

December 29

Op 29 Decembertrouwden Bert Genbrugge en Sophia Tobazidis. De dienst werd voltrokken in de volle Kathedraal van de Aartsengelen (Oecumenisch Patriarchaat). Vader Alexander en enkele parochianen verheugden zich om het pasgetrouwde koppel te feliciteren.

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru