Bibliotheek

matthaiosWe hebben in onze parochie een kleine verzameling boeken en DVD’s. Het lenen van dit materiaal is gratis. De bibliotheek is open 30 minuten voor en na de diensten. Verdere informatie kan u bekomen bij de dame die de kaarsen verkoopt of bij Vader Alexander. Om de boeken te vinden kan u het best gebruik maken van onze Internet catalogus (zie hieronder). Hier krijgt u ook een zicht op de algemene structuur van onze bibliotheek.

Bekijk de CATALOGUS van de boeken

REGELS

  • Schrijf de uitleendatum, uw naam en telefoon (en eventueel e-mailadres) op het formulier van het boek (deze zitten in een speciale blauwe map). Plaats een stuk papier met de datum dat u het boek dient terug te geven in het boek (de dag zelf + 1 maand). Het sectienummer (theology, catechese, etc.) vindt u op de rug van het boek. De catalogus en de blauwe kaft zijn op basis van deze nummers georganiseerd.
  • De uitlener kan maximaal 5 boeken tegelijkertijd moeten ontlenen.
  • De uileentijd is één maand (kan verlengd worden als niemand anders het boek reserveerde).
  • Schrijf de datum waarop u het boek terug geeft in de blauwe kaft.
  • Verloren boeken of beschadigd materiaal moet door de uitlener betaald worden (of vervangen door een gelijkaardig boek/DVD, als dat zo beslist wordt door de priester of koster). Het aankoopbedrag staat op het formulier van het boek.

Giften van orthodoxe boeken en DVD’s voor de bibliotheek worden dankbaar aangenomen en fel gewaardeerd.

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru