Kroniek - 2009

Februari 1

Deze winter is er geen verwarming in de kerk. Verwarmingstoestellen op gas worden gebruikt omdat de temperatuur dikwijls om en bij de nul graden draait.

Februari 5

We werden officieel erkend door de Vlaamse regering. Een lange administratieve procedure werd aldus beëindigd.

Februari 6-8

Parochieweekend in Chevetogne.

photo: Igor Ignatievphoto: Igor Ignatievphoto: Igor Ignatievphoto: Igor Ignatiev
photo: Igor Ignatievphoto: Igor Ignatievphoto: Judith Hermansphoto: Judith Hermans

Maart 21

Fr.Alexander Yavarouski en een delegatie van onze parochie gingen naar de priesterwijding van Vader Hildo Bos in de St Nicolaas van Myra kerk: een Russisch-Orthodox kerk in Amsterdam.Maart 29

Na de goddelijke liturgie gaf Victor Yudin een catechese over de Grote Vasten.

Mei 3

De myrondragende vrouwen werden herdacht, en Vader Alexander Yavarouski schonk elke vrouwelijke parochiaan een witte roos. Bij deze gelegenheid was er ook een barbecue in de tuin van de kerk.

Juli 25 - Augustus 1

Van 25 juli t/m 1 augustus jongstleden is het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp (OZK) gehouden op kampeerterrein “De Abbert” bij Dronten in Flevoland. Het kamp werd voor de tiende keer achtereen georganiseerd door de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB).

Aan het kamp namen dit jaar zestig kinderen (inclusief ettelijke kinderen van onze parochie) en twintig leiders (met inbegrip van Stefanie Osseel als aspirant-leider) deel. Hoofd kampleidster was voor het tweede jaar Elisabeth Van Duijn-Bruning, de geestelijke verzorging was in handen van v. Alexander Yavarouski, v. Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (Antwerpen).

Het kamp had als thema “De woestijnvaders”. Gedurende een week werden catechese, sport, spel en theater gebruikt om de traditie van de vaders en moeders van de vroege kloostertraditie te leren kennen.

Elke dag begon en eindigde met gebed in de kerktent. Ook werden twee Goddelijke Liturgieën gecelebreerd, waarbij de kinderen alle gezangen en lezingen voor hun rekeningen namen. De slotliturgie op 31 juli werd gecelebreerd door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland. Hiermee werd de traditie voortgezet dat de bisschoppen die hun zegen aan het kamp geven, er ook komen celebreren.

Een ander bijzonder bezoek was hegoumena Maria uit Asten, die samen met zuster Makrina en zuster Andrea het kamp bezocht. Voor de kinderen uit de middengroep was de catechese met de zusters over het monniksleven een onvergetelijke ervaring.

www.archiepiskopia.be


November 30 - December 4

Vader Alexander Yavarouski bezoekt Kazan (Rusland) waar hij deelneemt aan een seminarie voor kampleiders van zomerkampen. Vader Hildo Bos (Parochie van de Heilige Nicolas van Myra in Amsterdam) nam ook deel aan dit gebeuren. Beide priesters vormen het pastorale team van het kamp dat traditiegetrouw jaarlijks georganiseerd wordt door de Orthodoxe Broederschap in Nederland (OJN) en de Belgische Orthodoxe Jeugd (OJB-JOB).

December 6

Op zaterdag 6 december werden voor het eerst de metten gecelebreerd in onze parochie . Met dank aan het koor dat hier een groot aantal uren in stak om het aan te leren!

December 13

Op zaterdag 13 december, tussen 10 en 11 uur toonde de Belgische televisie (VRT) een directe uitzending van de liturgie vanuit de parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos in Leuven. De goddelijke liturgie werd gecelebreerd door de rector Vader Alexander Yavarouski en Diaken Dimitri Yatsun, en ze werd becommentarieerd door Bisschop Athenagoras van Sinope (patriarchaat van Constantinopel). Na de liturgie dankte Zijne Zaligheid de parochianen en het volk voor hun deelname aan de liturgie tijdens deze speciale dienst en om langs deze weg het orthodoxe geloof te belijden aan de Belgische gemeenschap.

December 18

18 Decemberwas het de begrafenis van Ekaterina VORONKINA in Aarschot.

December 19

Op zaterdag 19 december vierde de Amsterdamse parochie van de Heilige Nicolas van Myra het feest van haar 35 jarig bestaan. De goddelijke liturgie werd voorgegaan door Metropoliet Philaret van Minsk en Bellorusia en aartsbisschop Simon van Brussel en België. Vele priesters en diakens uit orthodoxe parochies in België en Nederland, en ook Vader Alexander Yavarouski, concelebreerden samen met hen.

December 25

Kerstmis.


Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru